Διαγραφή Αυτοκινήτων

Η εταιρία REPLAN είναι κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), συμβεβλημένο με την ΕΔΟΕ, τον επίσημο φορέα διαχείρισης ΟΤΚΖ στην Ελλάδα.

Οι ολοκαίνουργιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της τηρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την ιδιαίτερα αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας.

Σε συνδυασμό με την ύπαρξη πλήρως καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, η REPLAN αποτελεί την Νο 1 επιλογή για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας.

Σας εγγυώμαστε:

  • Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση
  • Το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος
  • Περιβαλλοντικά ορθή διαδικασία ανακύκλωσης του οχήματος