Διάθεση Κάδων

Η REPLAN διαθέτει κάδους διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, για την συλλογή μεταλλικών απορριμμάτων.

H τοποθέτησή τους δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη.

Η αντικατάστασή τους είναι γρήγορη και άμεση.

Η πληρωμή του εμπορεύματος γίνεται πάντα τοις μετρητοίς.

Πιο συγκεκριμένα διαθέτουμε κάδους στα εξής μεγέθη:

  • 10 m3
  •   8 m3
  •   1 m3 (ειδικούς για μικρούς χώρους όπως συνεργεία)