Δικαιολογητικά

ΙΔΙΩΤΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 1. Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Πινακίδες
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 4. Εξουσιοδότηση διαγραφής οχήματος επικυρωμένη (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση)
 5. Εξουσιοδότηση καταστροφής οχήματος επικυρωμένη (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση)
 6. Εξουσιοδότηση παραλαβής υπηρεσιακού σημειώματος από την εφορία επικυρωμένη, σε περίπτωση που έχετε παραδωμένες πινακίδες (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση)

 

ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε. , Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)

 1. Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Πινακίδες
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του Διαχειριστή της εταιρίας
 4. Φωτοτυπία εταιρικού/ ΦΕΚ εκπροσώπησης Δ.Σ.
 5. Δελτίο αποστολής
 6. Εξουσιοδότηση διαγραφής οχήματος επικυρωμένη (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση)
 7. Εξουσιοδότηση καταστροφής οχήματος επικυρωμένη (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση)
 8. Εξουσιοδότηση παραλαβής υπηρεσιακού σημειώματος από την εφορία επικυρωμένη, σε περίπτωση που έχετε παραδωμένες πινακίδες (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση)

* Εάν πρόκειται για φορτηγό απαιτείται και το Βιβλιάριο Μεταβολών